Nákupy

S výplatou to bývá složitější

Člověk, který vstupuje na pracovní trh poprvé, má obvykle celou řadu mylných představ. Může se například domnívat, že se o něj zaměstnavatelé v přeneseném smyslu slova budou prát, může být přesvědčen, že zvládne kdejakou profesi, jenže tomu tak samozřejmě není, a podobně. A nejinak je tomu i v otázce finanční odměny, kterou má takový člověk za odvedenou práci dostávat.

A pokud se zastavíme u té mzdy, nespočívá tu možná komplikace jenom v tom, že má podobný uchazeč o práci ‚velké oči‘, tedy že očekává vyšší plat, než jaký je mu ve skutečnosti někdo ze zaměstnavatelů ochoten nabídnout. Problémem je už i jenom to, co je někomu takovému zaměstnavatelem skutečně nabídnuto.

korejské peníze

Zaměstnavatel totiž tomu, o koho by mohl mít zájem, nabídne určitou hrubou mzdu. Tedy oznámí člověku, kolik je mu ochoten dát peněz. Jenže navzdory tomu, že jde o důležitý a obvykle i pravdivý údaj, nevypovídá tento ještě vůbec o tom, kolik onen zaměstnanec nakonec fakticky dostane. Člověku totiž přistane na účtu jenom mzda čistá, a ta se od té hrubé liší.

Z hrubé mzdy, kterou zaměstnavatel vynaloží, se totiž musí nejprve odečíst daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění, což onu částku docela citelně sníží, a nejednou jsou tu třeba i další srážky. A tak může zaměstnanec dostat nakonec namísto i docela dobře vypadající hrubé mzdy jenom učiněný pakatel. A to pochopitelně nepotěší.

kubánská pesa

A aby se předešlo rozčarování, je záhodno si to včas přepočítat, aby zaměstnanec věděl, na čem je. A není ani třeba být účetním nebo tohoto pro daný účel angažovat. Z cifry zvané hrubá mzda kalkulačka umístěná na internetu lehce vypočítá, kolik bude člověku náležet čistého. Stačí zadat jenom pár údajů a ona to každému spolehlivě spočítá.

A pro každého je pak daleko snazší se rozhodnout, zda na dané podmínky přistoupí nebo ne. Zda se mu taková práce za takovou čistou mzdu vyplatí.