Auto moto

Jaké problémy přináší osobní automobilová doprava


Osobní automobil je něco, co dnes považujeme za naprostou samozřejmost. Prakticky každý dospělý člověk v naší zemi jeden vlastní, a například v USA je počet majitelů osobních automobilů mnohem vyšší, i když čísla přepočteme na počet obyvatel. Je pochopitelné, proč tomu tak je. Přináší to pohodlí a značně zjednodušuje život. Nemusíme řešit dopravu, a zvláště pak tu hromadnou, která je v mnoha zemích, a to i vyspělých, na poměrně nízké úrovni. Zdálo by se tak, že je to výhra v podstatě pro všechny. Jen málokdo si však uvědomuje, že tato situace sebou přináší i mnohé problémy, díky kterým se začíná pomalu stávat neudržitelnou.

 

dříve bylo aut mnohem méně

 

Tím, o kterém slýcháme asi nejčastěji, je znečištění ovzduší. To se týká nejen skleníkových plynů, zodpovědných za globální změny klimatu, ale také za ostatní toxické látky, které spalovací motory vypouští. Je prokázáno, že obyvatelé žijící v oblastech s hustou dopravou mají horší zdraví i nižší délku života než ti, kteří od ní žijí dál. V podstatě se tedy dá říci, že nám automobily tímto způsobem mohou i vzít život.

 

autobus veřejné hromadné dopravy

 

Ovšem to není jediný problém. Neustále se zvyšující počet aut také znamená vyšší potřebný počet parkovacích míst. Zdaleka ne všichni totiž bydlí v domě s vlastní garáží, navíc zdaleka ne každý zaměstnavatel má pro své zaměstnance vyhrazené parkoviště. To znamená zabrání větší plochy, která by se dala využít i jinak.

 

To se ostatně týká i silnic. Aby se na ně všechna vozidla vešla, je nutné přidávat stále nové pruhy. To znamená nejen náklady spojené s přestavbou stávající silnice, ale také dopravní komplikace způsobené nutnými uzavírkami po dobu prací, nehledě na fakt, že stále hustší provoz znamená i rychlejší poškození a nižší životnost stávajících silnic.

 

Je tedy jasné, že osobní automobily nejsou cestou, kterou bychom se měli ubírat. Bohužel, vzhledem k jejich pohodlnosti, se nezdá, že by se na tom v budoucnu něco změnilo.